Фондация Градище ще се включи в шеснадесетата международна научна конференция по иновации и предприемачество, която ще се проведе на 22 и 23 март в Международното висше бизнес училище в гр. София.

В рамките на конференцията ще се съберат представители на бизнес организации, акселераторски програми, стартъп и серийни предприемачи, експерти и научни изследователи, за да обсъдят развитието на бизнес средата у нас. Български и международни учени представят резултати от над 60 изследвания в областта на развитието на човешките ресурси, дигитализацията на икономиката, интелигентната специализация, кръговата икономика, образованието.

Събитието ще бъде открито с дискусионен панел на тема „Иновационна политика за интелигентна специализация – възможности и перспективи“. В него ще участват представители на Министерство на икономиката, на Изпълнителна агенция за насърчаване на МСП, на Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, на Фонд мениджър на финансови инструменти в България и на Министерство на образованието.

Следобед ще се проведе кръгла маса на тема „Предприемаческата среда в България“. В нея участие ще вземат Милен Иванов, съосновател на CEO клуб и на Founder Institute България, д-р Марина Стефанова – експерт по корпоративна социална отговорност, Добромир Иванов от BESCO, Данаил Кънчев, член на УС на БАУХ, Елица Стоилова и Невен Боянов, ИТ предприемачи, Габриела Пресолска, социален предприемач, Мартин Павлов, основател на Фондация Градище и екипът на проекта за споделено място за учене в Студентски град – StudyHub Bulgaria. Всички те ще споделят своя опит и препоръки за развитието на общността.

Втората дискусия по време на конференцията ще бъде на тема „Данъчната политика в България“, с участието на представители на Министерството на финансите и Националната агенция за приходите, експерти и предприемачи. Тема на обсъждането е в каква степен данъчната политика в България подкрепя или възпрепятства иновационната дейност на бизнеса, как промените в данъчната регулация подпомагат дигиталната трансформация на бизнес моделите.

През целия ден във фоайето на университета ще има изложение на стартъп компании, бизнес организации и акселераторски програми.

Конференцията се организира от Международното висше бизнес училище в партньорство с Фондация “Приложни изследвания и комуникации”, Enterprise Europe Network – България, Асоциация на стартиращите компании в България-BESCO, БАУХ, Founder Institute България, CЕO Club, Фондация „Градище“, Фондация Каузи, Социална мрежа за добри дела „Волонтайм“, StudyHub Bulgaria.

Медийни партньори са 3-enews.bg, StartUP Navigator, сп. Ютилитис, Computer world, Nauka.bg, сп. Бизнес клуб.

Повече информация и програма за самото събитие може да намерите на този линк