Финансова информация

На тази страница ще откриете информация относно източниците, чрез които Фондация “Градище” се финансира, както и за както използва средствата, които получава. Повече информация може да научите от годишните доклади на организацията.

 • Ще създадем споделено работно пространство, където хора с предприемчиво мислене да могат да се срещат и да реализират идеите си;
 • Ще инвестираме в образователната система чрез специална програма за кариерно ориентиране, която ще срещне учениците от средното образование с успели представители на бизнеса. Участниците ще имат възможност да се запознаят с реални успешни примери, ще разберат ключови дейности за различните професии и ще прекарат ден в съответна работна остановка;
 • Ще почерпим опит от технологични компании в Испания чрез партньорство между Фондация „Градище“ и два студентски бизнес инкубатора в Мадрид. Чрез тази програма, компании в начален етап на развитие от Габрово и Мадрид ще имат възможността да разменят идеи и добри практики в реализирането на идеите си;
 • Ще срещнем габровци с успелите български предприемачи по време на събитията, които ще организираме в споделеното пространство.

Средствата, които организацията набере покриват следните разходи*:

 • Основни дейности:
  • Преки разходи за организирането на събития, обучения, семинари и конференции
  • Поддържане на споделеното работно пространство
  • Провеждане на програмата по предприемачество
  • Организация на програмата по кариерно ориентиране
 • Административни разходи:
  • Разходи свързани с трудови и/или граждански договори за осъществяването на дейностите на организацията
  • Счетоводство
  • Маркетинг

*Някои от планираните дейности все още са в етап на разработване и следователно няма реализирани разходи за тях. Повече информация за осъществените и планираните дейности може да намерите в годишните доклади на организацията.

Фондация “Градище” разчита на няколко източника на финансиране, в зависимост от дейността, която трябва да се реализира. Приходите могат да бъдат както за нестопанска дейност, така и за стопанска дейност свързана с мисията на Фондацията.

 • Приходи от продажба на билети за събития, семинари, конференции, обучения и др.
 • Приходи от спечелени проекти на местно, национално и европейско ниво
 • Лични и корпоративни дарения
 • Спонсорски пакети

Повече информация може да научите в годишните доклади на Фондация “Градище”.

Включи се и ти!

Ние от Фондация „Градище“ вярваме, че Габрово отново може да бъде град, даван за пример с предприемчивостта си, развитието на индустрията и талантливите си деца. Вярваме, че можем да изградим среда, в която амбициозни младежи да се срещат помежду си и да реализират проектите си. Вярваме също така, че можем да бъдем пример как бизнес, институции и граждани работят заедно, за да изградят една пълноценна и благоприятна средата около себе си.

Дари чрез банков превод

БАНКА ДСК
Бенефициент: Фондация „Градище“
IBAN: BG69STSA93000024147289
BIC: STSABGSF