Програма по предприемачество

Програмата по предприемачество цели да повиши компетентността на студенти, безработни и заети лица в сферата предприемачеството и бизнес администрацията. Чрез тази програма образованието и бизнес-секторът ще работят заедно в търсене на решения на проблеми от заобикалящата ни средата.

Вярваме, че тази програма ще помогне на всеки участник да дефинира проблемите на заобикалящата ни среда, да посочи възможни решения, да изгради план за действие и да превърне тези възможни решения в устойчив бизнес модел.

Модули