Документи

Фондация „Градище“ е учредена на 6 януари 2017 година и е вписана в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Габровския окръжен съд с решение от 9 януари същата година.

В този раздел ще откриете всички документи и отчети, засягащи дейността на фондацията.