Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

 

Уникален за България практически семинар, по време на който ще представим и упражним стратегически модели и инструменти за по-ефективно и устойчиво планиране и управление. Прилагайки принципите на системното мислене, ще преминем през процеса на създаване на стратегически план за устойчиво развитие и неговото осъществяване на практика. Ще разберем защо и как да заложим устойчивостта в самата основа на нашия бизнес модел. Ще научим как активно да ангажираме хората и да постигаме заложените цели към дългосрочен успех.

Ще представим The Natural Step – единствения цялостен приложен модел за анализ на устойчивост (икономическа, социална и екологична) и планиране на мерки за устойчиво развитие. Моделът произлиза от Швеция и е прилаган в редица компании и организации по света, сред които: IKEA, NIKE и Electrolux. Основан е на солидни научни изследвания в различни направления. Наред с теорията ще работим и с конкретни примери от участниците, като всеки ще има възможност да получи специфични за неговата работа насоки, които да приложи непосредствено след семинара.
 

ПРОГРАМА

1.Какво всъщност означава “устойчивост” за един бизнес или организация?
2.Как можем да преведем устойчивостта на езика на бизнес плановете и конкретните действия?
3.Как екологичните и социални предизвикателства могат да насърчат иновациите?
4.Как да бъдем лично устойчиви, да откриваме и поддържаме смисъл и вдъхновение в работата и екипите си?
5.Какво лидерство е нужно в нашите организации и общности, за да са истински устойчиви в бързо променящата се и комплексна среда?
6.Кои са новите подходи към работата, които позволяват истинска ангажираност и разгръщане на потенциала на хората?

Регистрацията на участници започва в 17.30 ч.
 

За кого е предназначено?

• Предприемачи (стартиращи и напреднали)
• Мениджъри и ръководители на екипи
• Експерти по екология и устойчиво развитие
• Специалисти в сферата на корпоративната социална отговорност
 

ЛЕКТОР

Лектор на събитието събитие ще бъде Атанас ГенковАтанас има повече от 10 години международен опит с дизайна и провеждането на обучителни курсове по личностно развитие, лидерство и устойчивост. Провел повече от 200 обучителни събития в над 20 страни по целия свят, сред които: Германия, Холандия, Швеция и Кения. Атанас е изключително отдаден на хората и тяхното учене, и води обученията си с много страст и внимание. Подходът му към устойчивост включва работа с цялостната система и е насочен към промяна и трансформация, както на лично, така и на професионално ниво.

С ПОДКРЕПАТА НА