Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

Design Thinking & Lean Startup

Първото събитие, с което ще започне програмата за събития за 2018 г. и 2019 г. на Фондация “Градище” ще засегне темите по дизайн мислене и Lean Startup, а лекотри ще бъдат Венеция Нецова и Леона Асланова от Innovation Starter, първата българска агенция за иновации.

Дизайн мисленето е структуриран процес за генериране на иновативни решения със свои принципи и инструменти. Това е една широкоспектърна методология и радикален подход към иновациите, който поставя в центъра си потребителските опит и преживяване (human-centered design). Този подход може да бъде дефиниран като комбинация от емпатия към човека и контекста на проблема, креативен творчески подход при търсенето на идеи и рационалност при анализа, и подбора на решения.

Lean Startup e методологията, която позволява да минимализирате риска, преди да сте стартирали още бизнеса си. Повече за нея може да прочетете на страницата на Innovation Starter.

 

ПРОГРАМА

1. Дизайн мисленето е бизнес метод за иновиране на услуги и продукти чрез преживяване, посредством емпатия. Ще научите:

  • Принципите и процеса на дизайн мислене;
  • Как да откривате скрити нужди и желания на потребителите;
  • Как да създавате цялостни решения, които са приятни преживявания за потребителите и служителите, и увеличават тяхната лоялност;
  • Как да тествате вашето решение преди да излезе на пазара.

2. Lean Startup е бизнес метод за моделиране на иновативен бизнес модел. Ще научите:

  • Принципите и процеса на Lean Startup;
  • Как да експериментирате и валидирате идеите си;
  • Как да ползвате модела бизнес канава за подобряване на вашия бизнес или създаване на нов бизнес модел;
  • Как да тествате вашето решение преди да излезе на пазара.

 

ЛЕКТОРИ

Венеция Нецова е председател на борда и проектен лидер в Сдружение „Асоциация на българските лидери и предприемачи“ (ABLE). Между 2012 г. и 2016 г. Венеция работи в отдел „Консултантски услуги в публичния сектор“ в KPMG България, където участва в разработването на многобройни проектни предложения и тяхното успешно изпълнение.

Тя е участвала в обучение по стратегически мениджмънт в Словения (2009), по предприемачество в САЩ (2010), бакалавър МИО (2012), обучение по Ключови консултантски умения (2015), управление на проекти (2015 – 2018) и други.

Леона Асланова е експерт и консултант по иновации, с над 15 годишен професионален опит. Основател е на Innovation Starter, на форума за иновации Innovation Explorer и на Академия за иновации, най-голямото публично-частно образователно партньрство у нас.

Автор е на два академични курса по иновации към водещи български университети, като води лекции по иновации в НБУ  и СУ „Св. Климент Охридски“, и на магистърската програма по иновации към ВУЗФ – „Мениджмънт на иновационния диалог”.

 

С ПОДКРЕПАТА НА